Oficiální prodejce
Záruční a pozáruční servis
Rychlé doručení
Vrácení zboží do 30 dnů
Odborné poradenství

Zásady ochrany osobních údajů

1 Správce osobních údajů

NEONUS, s.r.o., se sídlem Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo, IČ: 44 279 124, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, 49864/L DIČ: 2022645680, DIČ: SK2022645680 (dále jen „provozovatel“).

Kontaktní údaje správce:

NEONUS, s.r.o., se sídlem Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo, IČ: 44 279 124, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, 49864/L DIČ: 2022645680, DIČ: SK2022645680 (dále jen „provozovatel“).

email: info@vostokwatches.cz

Kontakt: +421 948 112 256

Dodržujeme pravidla a proto je ochrana vašich OÚ pro nás důležitá. OÚ zpracováváme ve smyslu těchto podmínek:

Udělením souhlasu se zpracováním OÚ na portálu www.vostokwatches.cz poskytujete svůj souhlas vážný a svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby (kupujícího) ve formě jednoznačně potvrzujícího úkonu ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 , ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, a také podle ustanovení zákona 18/2018 Sb., ze dne 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů v platném znění provozovateli (dále jen „GDPR a ZÁKON“).

2 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OÚ

Pokud jste nám poskytli OÚ, budou použity pro následující účely:

2.1 E-shop – k uzavření a plnění kupní smlouvy, zpracování platby, dodání produktu, případně výkonu ostatních souvisejících činností (jako například reklamační a jiné povinnosti související s právními předpisy v oblasti ochrany spotřebitele), uzavřené prostřednictvím www.vostokwatches.sk mezi provozovatelem a kupujícím. Pro vyřízení objednávky jste nám poskytli údaje jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo a vaše platební údaje. E-mail a tel. kontakt slouží také jako komunikační prostředek.

Na váš e-mail, budou zaslány informace jako potvrzení objednávky a průběžně informace o stavu objednávky.

Osobní údaje zpracováváme na právním základě (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA) zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba (kupující), nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby ( kupujícího) (bod 2.1) t. j. jde o smluvní požadavek.

2.2 Marketing – pro marketingové účely, pokud jste udělili souhlas provozovateli a to odkliknutím opt in. Pod marketingovými účely se rozumí podpora prodeje, marketingové nabídky, newsletters, informace o produktech a novinkách. Marketingové informace lze zasílat pouze registrovaným zákazníkům.

Pokud si zákazník nepřeje dostávat tyto nabídky, jednoduše nám napíše na info@vostokwatches.cz a my ho z newsletteru odhlásíme resp. vymažeme.

Provozovatel zpracovává OÚ na základě souhlasu dotyčné osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

3 REGISTRACE

Kupující má možnost se na stránce www.vostokwatches.sk registrovat. Kupujícímu je umožněno nakupovat i bez registrace.

V případě, že se rozhodnete nakupovat prostřednictvím registrace, vaše OÚ budeme zpracovávat takto:

Své konto si chráníte heslem. Přihlášením do svého konta získáte informace o svých objednávkách, můžete si upravovat své OÚ, jako nastavení zasílání newsletteru. Prosím, chraňte své heslo, provozovatel neodpovídá za zneužití hesla.

Pokud jste si to však rozmysleli a nechcete být nadále registrováni, kontaktujte nás prosím na info@vostokwatches.cz a Vaši registraci okamžitě vymažeme. Nakupovat na www.vostokwatches.sk můžete kdykoli i jako neregistrovaný kupující tedy host.

4 TŘETÍ STRANY

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy NEONUS, s.r.o. (provozovatel ehsopového systému), *Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Seznam.cz, a.s., Zboží.cz, Packeta, a.s. (přepravce zásilek). OÚ kupujícího jsou zpracovávány, jen za účelem plnění smlouvy a na nezbytnou dobu blíže uvedenou v odst. 2. 6. Doba zpracování.

*Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

5 MLADŠÍ JAKO 16 LET

Provozovatel v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby zákonně, pokud dotyčná osoba dovršila 16 let věku. Tento e-shop není přímo určen osobám mladším 16 let.

Provozovatel nezpracovává OÚ osob mladších 16 let. Při každém registrování/přihlášení, provozovatel žádá čestné prohlášení kupujícího. Tento e-shop není určen k nákupu mladších 16 let.

6 DOBA ZPRACOVÁNÍ

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení souhlasu ve smyslu těchto podmínek až po dobu 10 let při splnění účelu plnění ze smlouvy ods. 2.1. (týká se to účetních dokladů – faktury). U neregistrovaných kupujících se osobní údaje z objednávky vymažou z administrativního systému e-shopu platformy po dvou letech od uskutečnění objednávky, avšak osobní údaje uvedené na faktuře potřebujeme k archivaci účetních dokladů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení ve smyslu těchto podmínek až po dobu 3 let při splnění účelu marketingových aktivit ods. 2.2.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení ve smyslu těchto podmínek až po dobu 3 let při splnění účelu věrnostního programu ods. 2.3, avšak pokud registrovaný kupující nebude aktivní 18 měsíců od posledního nákupu t. j. neuskuteční další nákup bude jeho konto automaticky vymazáno.

7 PŘENOS DO TŘETÍ ZEMĚ

Provozovatel osobní údaje nepřenáší do třetích zemí. Veškerá data jsou uložena na zabezpečených serverech v Evropské unii.

8 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVÁNÍ

Za účelem zkvalitňování marketingových kampaní, provozovatel využívá automatizované profilování. Profilováním pro Vás segmentujeme nabídku/y, které Vás mohou zajímat a jsou pro vás výhodnější. V případě profilování využíváme následující systémy Google Adwords.

Souhlas se nevyžaduje pro základní sběr statistických údajů. použitím měřicího kódu Google Analytics.

9 IP ADRESA

Je soubor čísel jednoznačně identifikující zařízení v počítačové síti.

IP adresu lze z hlediska ochrany osobních údajů označit za údaj týkající se identifikovatelné osoby.

IP adresa se stává osobním údajem pokud:

 • IP adresa je osobním údajem, pokud ji zpracovává poskytovatel internetového připojení společně s jinou identifikací (jméno, email…).
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivci je třeba považovat za osobní údaje.
 • dynamická IP adresa bude považována za osobní údaj v případě, kdy poskytovatel online služeb bude zpracovávat společně s dynamickou IP adresou i další identifikátory považované za osobní údaje (např. jméno, příjmení, mail apod.).
 • V případě uchovávání IP adresy na webovém sídle (např. redakční systém WordPress při komentářích) je nutné zvolit vhodný účel zpracování nebo použít pseudonymizaci.

10 BEZPEČNÝ PŘENOS DAT

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Systém kódování SSL (Secure Socket Layer) se nejčastěji využívá pro bezpečnou komunikaci s webovými servery. Osobní údaje v našich systémech i internetová stránka jsou zabezpečeny přiměřenými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření údajů prostřednictvím neoprávněných osob.

V případě, že jste i registrováni na naší stránce www.vostokwatches.sk, přístup k vašemu kontu máte pouze vy, proto dbejte abyste s těmito údaji nakládali důvěrně. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné nakládání nebo zneužití hesla.

11 PRÁVA DOTKNUTÉ OSOBY (kupujícího)

Kupující má právo ve smyslu GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na přenosnost údajů, (iv) právo namítat, (v) právo na odvolání souhlasu, (vi) právo na přístup k informacím.

Právo na opravu. Kupující má právo, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné OÚ, které se týkají jeho osoby a doplnění neúplných OÚ.

Právo na výmaz. Kupující má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal OÚ, které se jí týkají. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat tyto OÚ, je-li splněn některý z těchto důvodů:

 • OÚ již nejsou zapotřebí pro účel, pro který byl získán nebo zpracován,
 • dotyčná osoba odvolá souhlas ke zpracování OÚ alespoň pro 1 konkrétní účel nebo souhlas je neplatný, pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,
 • dotyčná osoba namítá zpracování OÚ podle a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování OÚ nebo dotyčná osoba namítá zpracování OÚ podle týká se to přímého marketingu včetně profilování,
 • OÚ se zpracovávají nezákonně,
 • je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo
 • se OÚ získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dotyčná osoba je mladší 16 let.

Pokud provozovatel zveřejnil OÚ a je povinen je vymazat, je zároveň povinen přijmout přiměřená bezpečnostní opatření, včetně technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení, za účelem informování ostatních provozovatelů, kteří zpracovávají OÚ dotyčné osoby o její žádosti, aby tito provozovatelé vymazali. odkazy na její OÚ a jejich kopie nebo odpisy.

Právo na přenosnost údajů. Kupující má právo získat OÚ, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto OÚ dalšímu provozovateli – prodejci, pokud je to technicky možné a pokud:

 • se OÚ zpracovávají na základě souhlasu dotyčné osoby, na základě smlouvy a na základě souhlasu dotyčné osoby, který je neplatný, pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,
 • zpracování OÚ se provádí automatizovanými prostředky.

Právo namítat Kupující má právo namítat zpracování OÚ, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem, provozovatel je povinen dotyčnou osobu výslovně upozornit na její práva nejpozději při první komunikaci s ní, přičemž informace o tomto právu musí být uvedena jasně a odděleně od jakýchkoli jiných informací. Kupující své právo namítat může uplatňovat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

Odvolání souhlasu Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být kupující o této skutečnosti informován. Kupující může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělil.

Právo na přístup k informacím. Kupující má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají OÚ, které se jí týkají. Pokud provozovatel takové OÚ zpracovává, má kupující právo získat přístup k těmto OÚ a informace o:

 • účelu zpracování OÚ,
 • kategorii zpracovávaných OÚ – v našem případě, jsou to běžné OÚ, provozovatel nezpracovává zvláštní kategorii OÚ,
 • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být OÚ poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 • době uchovávání OÚ; není-li to možné, informaci o kritériích jejího určení,
 • právě požadovat od provozovatele opravu OÚ týkajících se kupujícího, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování OÚ,
 • právě podat návrh na zahájení řízení,
 • zdroji OÚ, pokud se osobní údaje nezískaly od kupujícího,
 • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování v těchto případech poskytne provozovatel kupujícímu informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování OÚ pro kupujícího.

Provozovatel je povinen poskytnout na základě této žádost informace do 30 dnů od doručení této žádosti. Tuto lhůtu může provozovatel prodloužit o dalších 60 dní, o odkladu vás budeme informovat.

Za opakované poskytnutí OÚ, o které kupující požádá, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel je povinen poskytnout OÚ kupujícího způsobem jakým požádal nebo podle jeho požadavku.

Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícího verifikovat, a zjistit, zda se jedná o konkrétního kupujícího. Verifikace spočívá, v poskytnutí dodatečných informací např. prostřednictvím kontrolních otázek. Verifikace je důležitá z hlediska poskytnutí informací o OÚ, které provozovatel zpracovává ochrany osobních údajů.

Právo podat návrh na zahájení řízení kupujícím. Kupující může podat návrh na zahájení řízení ve smyslu § 100 Zákona, je-li přímo dotčen na svých právech, návrh musí obsahovat kdo jej podává, proti komu návrh směřuje s předmětem návrhu s označením práv, která měla být při zpracování osobních údajů porušena, důkazy.

Vzor návrhu bude zveřejněn na webové stránce Úřadu na ochranu osobních údajů, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úřad posoudí podnět do 30 dnů, rozhodně do 90 dnů nebo lhůtu může přiměřeně prodloužit.

12 COOKIES

Co jsou soubory cookies?

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb pro vás využívají naše stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se umístí v počítači nebo zařízení při návštěvě naší webové stránky. Používáním souborů cookies nedochází k porušování zákona 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, jelikož jejich používáním neshromažďujeme osobní údaje a ani je neposkytujeme třetím stranám. Každý uživatel prohlížením naší webové stránky souhlasí s jejich používáním a ukládáním do jeho prohlížeče. O této skutečnosti je upozorněn při návštěvě naší webové stránky a svůj souhlas projevuje dalším prohlížením naší webové stránky.

Soubory cookies pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími komplikacemi;
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí opětovně zadávat;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále tatáž reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další všeobecné informace k souborům cookies naleznete např. zde

Jaké soubory cookies používáme

Soubory cookies používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzn. „session cookies“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookies“, které zůstávají uložené ve Vašem zařízení mnohem déle nebo pokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení Vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookies plní, lze cookies rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

NázevTypTrvanlivost
PHSESSIDPotřebné pro správnou funkci košíku, objednávky, uživatelského profiluperzistentná
_gaGoogle Analytics – sledovanie používania stránky, štatistika, remarketing2 roky
_gidGoogle Analytics – sledování používání stránky, statistika, remarketing24 hodin
frFacebook pixel – sledovanie používania stránky, štatistika, remarketing90 dní
test_cookieDoubleclick – remarketing24 hodin
TawkConnectionTime, __cfduid, __tawkuuid, ss, tawkUUIDTawk.to – online komunikace s prodejcemrůzné

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit používání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích ao způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete najít na následujících webových stránkách:

Chrome Firefox  Internet Explorer Android

Vaše aktuální nastavení souhlasů můžete kdykoli změnit zde..

13 MÁTE OTÁZKY

V případě, jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování osobních údajů, nás můžete kontaktovat, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktní údaje správce:

email: info@vostokwatches.cz

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto informace nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.06.2022. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit v případě změny zpracování OÚ ve společnosti a v případě legislativní změny.